Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa IX
Ban Đô Thị
image Trương Trung Kiên Trưởng ban
image Nguyễn Tấn Tuyến Phó trưởng ban
image Nguyễn Minh Nhựt Phó trưởng ban
image Phạm Quỳnh Anh Uỷ viên
image Phạm Quốc Bảo Uỷ viên
image Dương Anh Đức Uỷ viên
image Đặng Thị Hồng Liên Uỷ viên
image Lê Nguyễn Minh Quang Uỷ viên
image Huỳnh Quang Tâm Uỷ viên
image Hà Phước Thắng Uỷ viên
image Nguyễn Trọng Trí Uỷ viên
image Huỳnh Đặng Hà Tuyên Uỷ viên
image Nguyễn Thị Thanh Vân Uỷ viên
image Phan Thị Hồng Xuân Uỷ viên
Tìm theo hội đồng khóa
Tìm kiếm
Số lượng truy cập