Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa IX
Ban kinh tế - Ngân sách
image Nguyễn Văn Dũng Trưởng ban
image Trương Lê Mỹ Ngọc Phó trưởng ban
image Cao Thanh Bình Phó trưởng ban
image Nguyễn Mạnh Cường Uỷ viên
image Tề Trí Dũng Uỷ viên
image Phạm Thị Hồng Hà Uỷ viên
image Trần Thị Tuyết Hoa Uỷ viên
image Nguyễn Thị Ánh Hoa Uỷ viên
image Nguyễn Hoàng Minh Uỷ viên
image Nguyễn Thị Nga Uỷ viên
image Đặng Thị Phương Ninh Uỷ viên
image Vương Đức Hoàng Quân Uỷ viên
image Trần Quang Thắng Uỷ viên
image Võ Thị Ngọc Thúy Uỷ viên
image Đoàn Thị Ngọc Cẩm Uỷ viên
Tìm theo hội đồng khóa
Tìm kiếm
Số lượng truy cập