Tin hoạt động Hội đồng nhân dân
Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi khảo sát tình hình hoạt động tại Tòa soạn Báo Công an thành phố.
Thứ hai, Ngày 09/05/2016, 02:53 Đọc bài image Màu chữ Cỡ chữ
Qua khảo sát, Ban đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Báo Công an có tính phản biện xã hội cao, thông tin đầy đủ, kịp thời giúp cho người dân có nhiều thông tin về xã hội cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống.

     Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2015, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi khảo sát tình hình hoạt động tại Tòa soạn Báo Công an thành phố.

     Theo báo cáo của Tòa soạn Báo Công an thành phố, đơn vị hiện có 03 ấn phẩm là báo in, báo điện tử và truyền hình. Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố thì đơn vị đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thông tin các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội nổi bật diễn ra trên cả nước. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát huy tốt công cụ của mình để kịp thời phát hiện, nêu gương người tốt việc tốt, chiến sĩ công an nhân  vì nước quên thân vì dân phục vụ được thể hiện trong các chương trình do Báo Công an thành phố phối hợp với Đài truyền hình thành phố thực hiện như là: “Gương sáng phố phường”,  Tỏa sáng giữa đời thường”… Hiện nay, do sự phát triển mạnh mẽ của báo mạng nên đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phát hành báo in.

     Qua khảo sát, Ban đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Báo Công an có tính phản biện xã hội cao, thông tin đầy đủ, kịp thời giúp cho người dân có nhiều thông tin về xã hội cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống. Thời gian qua, đơn vị đã được đông đảo người dân tin tưởng, ủng hộ từ đó đã góp phần không nhỏ trong việc phục vụ thành phố phát triển. Ban cũng ghi nhận những kiến nghị của đơn vị như là: được tham gia kinh doanh một số lĩnh vực, ngành nghề ngoài hoạt động báo chí, theo năng lực và trong khuôn khổ quy định của pháp luật… Tuy nhiên, Ban cũng lưu ý đơn vị cần nhân rộng việc nêu gương là người dân trên địa bàn dân cư, nên có thêm nội dung tuyên truyền về giáo dục quốc phòng an ninh địa phương./.

                                                                                               Bạch Phụng

Bản in