Tin hoạt động Hội đồng nhân dân
Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát tại Ủy ban nhân Phường 12 quận Phú Nhuận về kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 – 2015.
Thứ hai, Ngày 09/05/2016, 02:45 Đọc bài image Màu chữ Cỡ chữ
Bằng nhiều mô hình, giải pháp thiết thực của Ủy ban nhân dân phường cùng với sự quan tâm của cấp ủy các khu phố và tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo, đến nay, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, có 50 hộ cận nghèo (từ hộ nghèo nâng lên hộ cận nghèo).

Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2015 Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi khảo sát tại Ủy ban nhân Phường 12 quận Phú Nhuận về kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 – 2015.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Phường 12 quận Phú Nhuận, đầu năm 2014, trên địa bàn phường có 87 hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, chiếm tỷ lệ 1,31% trên tổng số hộ dân, có 15 hộ cận nghèo có mức thu nhập từ 16 đến dưới 21 triệu đồng/người/năm. Bằng nhiều mô hình, giải pháp thiết thực của Ủy ban nhân dân phường cùng với sự quan tâm của cấp ủy các khu phố và tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo, đến nay, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, có 50 hộ cận nghèo (từ hộ nghèo nâng lên hộ cận nghèo).

Qua khảo sát, Ban đánh giá cao công tác thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Ủy ban nhân dân phường trong thời gian qua, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, công tác triển khai, thực hiện đồng bộ của Ban chỉ đạo Giảm nghèo, tăng hộ khá phường. Ban thống nhất các giải pháp thực hiện của đơn vị trong thời tới, đồng thời, cũng ghi nhận sự chủ động của Ủy ban nhân dân phường trong việc tiếp cận và chuẩn bị cho việc thực hiện đề án chuyển đổi từ phương pháp đơn chiều (chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/năm) sang phương pháp đa chiều (5 chiều nghèo)./.

          Bạch Phụng

Bản in