Tin hoạt động Hội đồng nhân dân
Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.
Thứ hai, Ngày 09/05/2016, 04:47 Đọc bài image Màu chữ Cỡ chữ
Trong những năm qua, Bệnh viện huyện Nhà Bè đã có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2010, bệnh viện chỉ có 16 bác sĩ và khám được khoảng 300 bệnh nhân 1 ngày, đến nay đã có 34 bác sĩ khám cho 700 đến 900 bệnh nhân mỗi ngày, công suất sử dụng giường bệnh nội trú tăng từ 40% lên 70%.

Ngày 17 tháng 7 năm 2015, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Trong những năm qua, Bệnh viện huyện Nhà Bè đã có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2010, bệnh viện chỉ có 16 bác sĩ và khám được khoảng 300 bệnh nhân 1 ngày, đến nay đã có 34 bác sĩ khám cho 700 đến 900 bệnh nhân mỗi ngày, công suất sử dụng giường bệnh nội trú tăng từ 40% lên 70%; chủ động phối hợp với các bệnh viện tuyến trên thành lập các phòng khám vệ tinh (bệnh viện răng hàm mặt, bệnh viện tai mũi họng, bệnh viện mắt, bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện Nhân dân 115…) để tạo sự uy tín đối với bằng chất lượng điều trị đồng thời đào tạo tại chỗ cho lực lượng y bác sĩ của bệnh viện.

Số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện giảm 7,5% so với năm 2014 nhưng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 5%; tổng số lượt điều trị nội trú tăng 5%. Bệnh viện đã từng bước sắp xếp quy trình khám chữa bệnh để giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, trước mắt đã giảm 18 phút tại 3 khâu chờ lấy phiếu khám, chờ khám, chờ lấy thuốc; đăng ký khám qua tổng đài 1081; tỷ lệ hài lòng qua thực hiện khảo sát đạt 95%

Khó khăn nhất của bệnh viện hiện nay là đội ngũ bác sĩ nhiều năm qua không tuyển mới mà hầu như là đào tạo tại chỗ, thiếu bác sĩ để tiếp nhận chuyển giao các phòng khám vệ tinh của các bệnh viện tuyến thành phố tại bệnh viện, cơ sở vật xuống cấp, nhiều trang thiết bị đến thời điểm phải thay mới nhưng chưa có nguồn kinh phí. Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị bệnh viện tiếp tục chủ động, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, Sở Y tế cần hỗ trợ cho Bệnh viện huyện Nhà Bè đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, tham mưu cho thành phố có chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại bệnh viện huyện nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ.

                                                                      Minh Hà.

Bản in