image Thông tin kiến nghị cử tri
+ Thông tin tìm kiếm
Kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Mình
image
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX Kỳ họp thứ: 1 Quận huyện Quận 1 Loại kiến nghị Tất cả
<
>
Tổng số trang: 0
Số lượng truy cập