KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ - KỲ HỌP THỨ 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X
19/05/2024 02:48:36 471 lượt xem

Sáng ngày 19/5/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm - Kỳ họp chuyên đề. 
Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, đại diện lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể, sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tích cực thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những nội dung liên quan Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; và thông qua 13 Nghị quyết, trong đó có 01 Nghị quyết quan trọng thuộc lĩnh vực Đô thị về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của Thành phố, phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới phát triển Thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; 09 Nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến, v.v… để Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo, tận dụng thời cơ của cơ chế chính sách đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đáp ứng tình hình thực tiễn của Thành phố; 03 Nghị quyết về nhân sự, trong đó có 01 Nghị quyết về miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Ngô Minh Châu và Dương Anh Đức, 01 Nghị quyết về bầu Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Dương Ngọc Hải và Trần Thị Diệu Thúy, và 01 Nghị quyết về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố đối với đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận.