Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa IX
Thư ký kỳ họp
image Nguyễn Minh Nhựt Thư ký
image Cao Thanh Bình Thư ký
image Lê Minh Đức Thư ký
image Trần Hải Yến Thư ký
Tìm theo hội đồng khóa
Tìm kiếm
Số lượng truy cập