image Hình ảnh hoạt động
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác ngày 02-12-2016
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động năm 2017
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri thanh niên ngày 14-03-2017
Lắng Nghe và Trao Đổi.
Thường trực hội đồng nhân dân thành phố gặp gỡ cử tri trẻ thành phố
<
>
Tổng số trang: 2
Số lượng truy cập