Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa IX
Thường trực HĐND
image Nguyễn Thị Quyết Tâm Chủ Tịch
image Trương Thị Ánh Phó Chủ Tịch
image Phạm Đức Hải Phó Chủ Tịch
image Trương Lâm Danh Uỷ viên thường trực
image Thi Thị Tuyết Nhung Uỷ viên thường trực
image Nguyễn Văn Dũng Uỷ viên thường trực
image Trương Trung Kiên Uỷ viên thường trực
image Triệu Đỗ Hồng Phước Uỷ viên thường trực
Tìm theo hội đồng khóa
Tìm kiếm
Số lượng truy cập