HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X , KỲ HỌP THỨ 1
STT Tên nghị quyết
09 NQ chích sách hỗ trợ Covid - 19
Tải
10 NQ mức chi thực hiện công tác thăm dò khai quật khảo cổ
Tải
11 NQ sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 10
Tải
16 NQ bầu CT HĐND TP Nguyễn Thị Lệ
Tải
17 NQ bầu PCT HĐND TP khóa X
Tải
18 NQ bầu Trưởng, Phó Trưởng ban KTNS
Tải
19 NQ bầu Trưởng, Phó Ban Văn hóa Xã hội
Tải
20 NQ bầu Trưởng, Phó Ban Đô thị
Tải
21 NQ bầu Trưởng, Phó Ban Pháp chế
Tải
22 NQ bầu chức danh CT UBND TP Nguyễn THÀNH PHONG
Tải
23 NQ bầu chức danh PCT UBND TP
Tải
24 NQ bầu chức danh Ủy viên UBND TP
Tải
25 NQ về số lượng Ủy viên các Ban HĐND TP khóa X
Tải
26 NQ về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021
Tải
27 về bồi thường hỗ trợ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức
Tải
28 bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2021
Tải
29 về chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 50 huyện Bình Chánh
Tải
30 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Tải
31 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Thành phố
Tải
32 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1
Tải
33 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 3
Tải
34 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 4
Tải
35 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 5
Tải
36 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 6
Tải
37 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 7
Tải
38 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 8
Tải
39 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 10
Tải
40 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân quận 11
Tải
41 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân quận 12
Tải
42 NQ bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân quận Bình Tân
Tải
43 NQ bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh
Tải
44 NQ bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Gò Vấp
Tải
45 NQ bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận
Tải
46 NQ bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Tân Bình
Tải
47 NQ bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Tân Phú
Tải