HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X BAN ĐÔ THỊ
image
Nguyễn Thị Thanh Vân Trưởng ban
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Vân
Ngày sinh:
24/05/1974
Quê quán:
phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân chính trị chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Trưởng ban
image
Huỳnh Hồng Thanh Phó trưởng ban
Họ và tên:
Huỳnh Hồng Thanh
Ngày sinh:
10/07/1973
Quê quán:
xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị học
Chức vụ:
Phó trưởng ban
image
Lê Xuân Viên Phó trưởng ban
Họ và tên:
Lê Xuân Viên
Ngày sinh:
24/02/1968
Quê quán:
xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Chức vụ:
Phó trưởng ban
image
Phạm Thị Thanh Hương Uỷ viên chuyên trách
Họ và tên:
Phạm Thị Thanh Hương
Ngày sinh:
04/10/1984
Quê quán:
xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Anh văn, Cao cấp chính trị
Chức vụ:
Uỷ viên chuyên trách