HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
image
Lê Trương Hải Hiếu Trưởng ban
Họ và tên:
Lê Trương Hải Hiếu
Ngày sinh:
07/09/1981
Quê quán:
xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Trưởng ban
image
Trương Lê Mỹ Ngọc Phó trưởng ban
Họ và tên:
Trương Lê Mỹ Ngọc
Ngày sinh:
01/07/1973
Quê quán:
Xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trình độ học vấn:
Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Chức vụ:
Phó trưởng ban
image
Huỳnh Thanh Hùng Phó trưởng ban
Họ và tên:
Huỳnh Thanh Hùng
Ngày sinh:
28/10/1980
Quê quán:
phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân chính trị chuyên ngành Quản lý xã hội, Cử nhân công nghệ thông tin, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Phó trưởng ban
image
Nguyễn Thị Thanh Trúc Uỷ viên chuyên trách
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh:
28/09/1987
Quê quán:
thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Chức vụ:
Uỷ viên chuyên trách