HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
image
Phạm Quỳnh Anh Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Quỳnh Anh
Ngày sinh:
02/10/1981
Quê quán:
xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Văn Bảy Đại biểu
Họ và tên:
Trần Văn Bảy
Ngày sinh:
10/02/1971
Quê quán:
xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Cao Thanh Bình Đại biểu
Họ và tên:
Cao Thanh Bình
Ngày sinh:
30/07/1980
Quê quán:
phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân hành chính, Cử nhân Luật, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Đoàn Thị Ngọc Cẩm Đại biểu
Họ và tên:
Đoàn Thị Ngọc Cẩm
Ngày sinh:
01/04/1975
Quê quán:
thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trung cấp Quản lý nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Hoàng Danh Đại biểu
Họ và tên:
Trần Hoàng Danh
Ngày sinh:
02/07/1967
Quê quán:
phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Triết học, Cử nhân Kinh tế
Chức vụ:
Đại biểu
image
Đặng Trần Trúc Dao Đại biểu
Họ và tên:
Đặng Trần Trúc Dao
Ngày sinh:
08/06/1983
Quê quán:
xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Kỹ sư Điện tử, Cử nhân Hành chính công, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Văn Đạt Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Văn Đạt
Ngày sinh:
26/07/1972
Quê quán:
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Khắc Điệp Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Khắc Điệp
Ngày sinh:
11/12/1978
Quê quán:
thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Thanh Diệu Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Diệu
Ngày sinh:
25/06/1978
Quê quán:
xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Quản lý kinh tế
Chức vụ:
Đại biểu
image
Dương Anh Đức Đại biểu
Họ và tên:
Dương Anh Đức
Ngày sinh:
24/08/1968
Quê quán:
phường Hòa Thuận, quận Hải Chân, thành phố Đà Nẵng
Trình độ học vấn:
Phó Giáo sư công nghệ thông tin, Tiến sĩ toán học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Minh Đức Đại biểu
Họ và tên:
Lê Minh Đức
Ngày sinh:
08/02/1980
Quê quán:
phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Nam Đức Đại biểu
Họ và tên:
Trần Nam Đức
Ngày sinh:
12/12/1973
Quê quán:
huyện Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Trình độ học vấn:
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị - chuyên ngành Kiểm tra
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Kim Dung Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày sinh:
27/08/1969
Quê quán:
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Ngọc Dung Đại biểu
Họ và tên:
Trần Ngọc Dung
Ngày sinh:
21/02/1982
Quê quán:
xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Văn Dũng Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh:
19/09/1972
Quê quán:
xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Thị Hồng Hà Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Thị Hồng Hà
Ngày sinh:
19/01/1970
Quê quán:
xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Ngữ văn Anh, Pháp, Nga, Cử nhân Kinh tế
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Hoàng Hà Đại biểu
Họ và tên:
Lê Hoàng Hà
Ngày sinh:
08/10/1974
Quê quán:
xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Thị Thu Hà Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh:
20/04/1970
Quê quán:
thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Hồ Hải Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Hồ Hải
Ngày sinh:
26/10/1977
Quê quán:
xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Đào Thị Hồng Hạnh Đại biểu
Họ và tên:
Đào Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh:
20/06/1976
Quê quán:
xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Trình độ học vấn:
Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Thị Thanh Hiền Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Thị Thanh Hiền
Ngày sinh:
18/05/1979
Quê quán:
xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Trương Hải Hiếu Đại biểu
Họ và tên:
Lê Trương Hải Hiếu
Ngày sinh:
07/09/1981
Quê quán:
xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Kim Hiếu Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Kim Hiếu
Ngày sinh:
03/02/1985
Quê quán:
xã Hương Lộc, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Đức Hiếu Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Đức Hiếu
Ngày sinh:
14/07/1982
Quê quán:
xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật học, Cử nhân Chính trị học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Văn Hiếu Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh:
18/06/1966
Quê quán:
xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Chính trị, Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Ánh Hoa Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Ánh Hoa
Ngày sinh:
26/04/1977
Quê quán:
xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản trị công, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Thị Phương Hoa Đại biểu
Họ và tên:
Trần Thị Phương Hoa
Ngày sinh:
27/03/1970
Quê quán:
xã Hàng Kênh, huyện Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính trị học, Củ nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Minh Hồng Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Minh Hồng
Ngày sinh:
02/08/1988
Quê quán:
phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Kế toán, Cử nhân chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng
Ngày sinh:
11/04/1974
Quê quán:
xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Thị Kim Hồng Đại biểu
Họ và tên:
Lê Thị Kim Hồng
Ngày sinh:
16/07/1973
Quê quán:
xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Thanh Hùng Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Thanh Hùng
Ngày sinh:
28/10/1980
Quê quán:
phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân chính trị chuyên ngành Quản lý xã hội, Cử nhân công nghệ thông tin, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Phước Hưng Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Phước Hưng
Ngày sinh:
17/10/1968
Quê quán:
xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Kỹ sư Xây dựng
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Thị Thanh Hương Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Thị Thanh Hương
Ngày sinh:
04/10/1984
Quê quán:
xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Anh văn, Cao cấp chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Đăng Khoa Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh:
03/01/1981
Quê quán:
Phú Hựu, Châu Thành, Đồng Tháp
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ quản lý giáo dục
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phan Nguyễn Như Khuê Đại biểu
Họ và tên:
Phan Nguyễn Như Khuê
Ngày sinh:
26/09/1964
Quê quán:
xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Văn Khuyên Đại biểu
Họ và tên:
Trần Văn Khuyên
Ngày sinh:
09/09/1967
Quê quán:
xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Giáo dục Chính trị, Cử nhân Giáo dục Chính trị, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ Đại học Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Thành Kiên Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Thành Kiên
Ngày sinh:
03/07/1971
Quê quán:
xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật (Kinh tế), Cử nhân Chính trị (Triết học), Cử nhân ngôn ngữ Anh, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trương Quốc Lâm Đại biểu
Họ và tên:
Trương Quốc Lâm
Ngày sinh:
10/11/1975
Quê quán:
xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Trình độ học vấn:
Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành công tác tư tưởng, Cao cấp lý luận chính trị, Anh văn B1 (chuẩn Châu Âu)
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Thị Trúc Lâm Đại biểu
Họ và tên:
Lê Thị Trúc Lâm
Ngày sinh:
07/03/1981
Quê quán:
xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Trình độ học vấn:
Kỹ sư Nông học, Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Lệ Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Lệ
Ngày sinh:
26/09/1967
Quê quán:
xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật Hành chính, Cử nhân khoa học (văn), Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Thái Thị Bích Liên Đại biểu
Họ và tên:
Thái Thị Bích Liên
Ngày sinh:
10/04/1973
Quê quán:
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Bạch Mai Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Bạch Mai
Ngày sinh:
06/02/1971
Quê quán:
xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Văn Nam Đại biểu
Họ và tên:
Trần Văn Nam
Ngày sinh:
23/07/1970
Quê quán:
xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Hoàng Thị Tố Nga Đại biểu
Họ và tên:
Hoàng Thị Tố Nga
Ngày sinh:
12/11/1971
Quê quán:
xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Triết học, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Nga Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh:
15/11/1984
Quê quán:
xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trương Lê Mỹ Ngọc Đại biểu
Họ và tên:
Trương Lê Mỹ Ngọc
Ngày sinh:
01/07/1973
Quê quán:
xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Thạc sĩ Công tác xã hội, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Thị Hồng Nguyệt Đại biểu
Họ và tên:
Trần Thị Hồng Nguyệt
Ngày sinh:
04/09/1976
Quê quán:
phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Chức vụ:
Đại biểu
image
Đinh Thanh Nhàn Đại biểu
Họ và tên:
Đinh Thanh Nhàn
Ngày sinh:
14/12/1968
Quê quán:
xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Thanh Nhân Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Thanh Nhân
Ngày sinh:
01/01/1969
Quê quán:
xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Dương Hồng Nhân Đại biểu
Họ và tên:
Dương Hồng Nhân
Ngày sinh:
26/10/1972
Quê quán:
xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Hồng Nhung Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh:
17/01/1976
Quê quán:
xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Triết học, Cử nhân Công tác tư tưởng, Cao cấp Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Minh Nhựt Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh:
22/07/1984
Quê quán:
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Tấn Phát Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh:
15/08/1977
Quê quán:
xã Lợi Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Trình độ học vấn:
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
Chức vụ:
Đại biểu
image
Tăng Hữu Phong Đại biểu
Họ và tên:
Tăng Hữu Phong
Ngày sinh:
03/10/1972
Quê quán:
xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Sử học, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Văn Phước Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Văn Phước
Ngày sinh:
20/05/1960
Quê quán:
phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Giáo sư, Tiến sĩ hóa học, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Triệu Đỗ Hồng Phước Đại biểu
Họ và tên:
Triệu Đỗ Hồng Phước
Ngày sinh:
20/06/1979
Quê quán:
xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị - hành chính
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Văn Phương (Hòa thượng Thích Thiện Quý) Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Văn Phương (Hòa thượng Thích Thiện Quý)
Ngày sinh:
16/04/1969
Quê quán:
phường 10, quận 5
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ Phật học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Vương Đức Hoàng Quân Đại biểu
Họ và tên:
Vương Đức Hoàng Quân
Ngày sinh:
06/12/1967
Quê quán:
phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn:
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính, Cử nhân tiếng Anh
Chức vụ:
Đại biểu
image
Đỗ Thị Minh Quân Đại biểu
Họ và tên:
Đỗ Thị Minh Quân
Ngày sinh:
09/09/1977
Quê quán:
phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Văn Rậm Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Văn Rậm
Ngày sinh:
23/12/1968
Quê quán:
xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Trình độ học vấn:
Cử nhân Quân sự, Cao cấp Chỉ huy - Tham mưu cấp Chiến dịch - Chiến lược, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Phạm Hồng Sơn Đại biểu
Họ và tên:
Phạm Hồng Sơn
Ngày sinh:
23/08/1981
Quê quán:
xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Trình độ học vấn:
Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Chức vụ:
Đại biểu
image
Võ Khắc Thái Đại biểu
Họ và tên:
Võ Khắc Thái
Ngày sinh:
20/10/1967
Quê quán:
xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Trình độ học vấn:
Cử nhân Hành chính, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Quang Thắng Đại biểu
Họ và tên:
Trần Quang Thắng
Ngày sinh:
09/11/1957
Quê quán:
xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ khoa học ngành Hóa, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Toàn Thắng Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Toàn Thắng
Ngày sinh:
08/07/1977
Quê quán:
xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Thị Ngọc Thanh Đại biểu
Họ và tên:
Lê Thị Ngọc Thanh
Ngày sinh:
15/03/1984
Quê quán:
xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Hồng Thanh Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Hồng Thanh
Ngày sinh:
10/07/1973
Quê quán:
xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Châu Trương Hoàng Thảo Đại biểu
Họ và tên:
Châu Trương Hoàng Thảo
Ngày sinh:
04/08/1988
Quê quán:
phường 9, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị học, Trung cấp lý luận công tác thanh niên
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Văn Thinh Đại biểu
Họ và tên:
Lê Văn Thinh
Ngày sinh:
04/03/1972
Quê quán:
xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Văn Thưởng (Thượng tọa Thích Minh Thành) Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Văn Thưởng (Thượng tọa Thích Minh Thành)
Ngày sinh:
01/11/1959
Quê quán:
xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Trình độ học vấn:
Tiến sĩ Phật học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Tăng Chí Thượng Đại biểu
Họ và tên:
Tăng Chí Thượng
Ngày sinh:
11/01/1967
Quê quán:
xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trình độ học vấn:
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ chuyên khoa Nhi
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Thị Kim Thúy Đại biểu
Họ và tên:
Lê Thị Kim Thúy
Ngày sinh:
05/11/1975
Quê quán:
xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Trình độ học vấn:
Cử nhân Hành chính
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Văn Tiến Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh:
20/11/1969
Quê quán:
xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Đại học Biên phòng ngành Quản lý Bảo vệ biên giới
Chức vụ:
Đại biểu
image
Đặng Quốc Toàn Đại biểu
Họ và tên:
Đặng Quốc Toàn
Ngày sinh:
26/08/1977
Quê quán:
Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế đối ngoại
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Trần Phượng Trân Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Trần Phượng Trân
Ngày sinh:
28/01/1976
Quê quán:
phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Võ Thị Trung Trinh Đại biểu
Họ và tên:
Võ Thị Trung Trinh
Ngày sinh:
12/05/1975
Quê quán:
xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Thương mại quốc tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Thanh Trúc Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh:
28/09/1987
Quê quán:
thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Việt Tú Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Việt Tú
Ngày sinh:
04/10/1976
Quê quán:
phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Anh văn, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Ngô Thành Tuấn Đại biểu
Họ và tên:
Ngô Thành Tuấn
Ngày sinh:
20/11/1970
Quê quán:
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị - chuyên ngành Kiểm tra
Chức vụ:
Đại biểu
image
Vũ Ngọc Tuất Đại biểu
Họ và tên:
Vũ Ngọc Tuất
Ngày sinh:
24/04/1969
Quê quán:
xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Chức vụ:
Đại biểu
image
Hoàng Tùng Đại biểu
Họ và tên:
Hoàng Tùng
Ngày sinh:
24/01/1980
Quê quán:
xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng, Kiến trúc sư
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Đặng Hà Tuyên Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Đặng Hà Tuyên
Ngày sinh:
26/02/1985
Quê quán:
thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế
Chức vụ:
Đại biểu
image
Hoàng Thị Diễm Tuyết Đại biểu
Họ và tên:
Hoàng Thị Diễm Tuyết
Ngày sinh:
29/03/1970
Quê quán:
phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn:
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ sản phụ khoa
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Thanh Vân Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Vân
Ngày sinh:
24/05/1974
Quê quán:
phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân chính trị chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Đại biểu
image
Lê Xuân Viên Đại biểu
Họ và tên:
Lê Xuân Viên
Ngày sinh:
24/02/1968
Quê quán:
xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Chức vụ:
Đại biểu
image
Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô Trần Quang Vinh) Đại biểu
Họ và tên:
Trần Quang Vinh (Linh mục Martinô Trần Quang Vinh)
Ngày sinh:
22/05/1974
Quê quán:
thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Trình độ học vấn:
Cử nhân tiếng Pháp, Cử nhân Thần học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Bùi Tá Hoàng Vũ Đại biểu
Họ và tên:
Bùi Tá Hoàng Vũ
Ngày sinh:
10/08/1974
Quê quán:
xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học
Chức vụ:
Đại biểu
image
Huỳnh Thị Kim Xuyến Đại biểu
Họ và tên:
Huỳnh Thị Kim Xuyến
Ngày sinh:
16/12/1978
Quê quán:
xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Cử nhân Khoa học tự nhiên chuyên ngành Sinh học, Cử nhân Học viện Báo chí tuyên truyền chuyên ngành Công tác tư tưởng
Chức vụ:
Đại biểu
image
Nguyễn Thị Như Ý Đại biểu
Họ và tên:
Nguyễn Thị Như Ý
Ngày sinh:
05/12/1984
Quê quán:
phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật Hành chính - Hiến pháp, Cử nhân Luật Quốc tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Chức vụ:
Đại biểu