HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X THƯỜNG TRỰC HĐND
image
Nguyễn Thị Lệ Chủ Tịch
Họ và tên:
Nguyễn Thị Lệ
Ngày sinh:
26/09/1967
Quê quán:
Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật Hành chính, Cử nhân khoa học (văn), Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Chủ Tịch
image
Phạm Thành Kiên Phó Chủ Tịch
Họ và tên:
Phạm Thành Kiên
Ngày sinh:
03/07/1971
Quê quán:
xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật (Kinh tế), Cử nhân Chính trị (Triết học), Cử nhân ngôn ngữ Anh, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Chức vụ:
Phó Chủ Tịch
image
Huỳnh Thanh Nhân Phó Chủ Tịch
Họ và tên:
Huỳnh Thanh Nhân
Ngày sinh:
01/01/1969
Quê quán:
xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị
Chức vụ:
Phó Chủ Tịch
image
Lê Trương Hải Hiếu Trưởng ban
Họ và tên:
Lê Trương Hải Hiếu
Ngày sinh:
07/09/1981
Quê quán:
xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Trưởng ban
image
Cao Thanh Bình Trưởng ban
Họ và tên:
Cao Thanh Bình
Ngày sinh:
30/07/1980
Quê quán:
Phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Hành chính, Cử nhân luật, Cử nhân kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.
Chức vụ:
Trưởng ban
image
Phạm Quỳnh Anh Trưởng ban
Họ và tên:
Phạm Quỳnh Anh
Ngày sinh:
02/10/1981
Quê quán:
Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Trưởng ban
image
Nguyễn Thị Thanh Vân Trưởng ban
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Vân
Ngày sinh:
24/05/1974
Quê quán:
Phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Hà Tây cũ)
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân chính trị chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao cấp lý luận chính trị
Chức vụ:
Trưởng ban