HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH & HĐND THÀNH PHỐ
image
Đỗ Thị Minh Quân Chánh Văn Phòng
Họ và tên:
Đỗ Thị Minh Quân
Ngày sinh:
09/09/1977
Quê quán:
Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Chánh Văn Phòng
image
Trần Thị Tuyết Hồng Phó Chánh Văn Phòng
Họ và tên:
Trần Thị Tuyết Hồng
Ngày sinh:
08/08/1979
Quê quán:
Phường 3, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ:
Phó Chánh Văn Phòng
image
Hồ Hiếu Thảo Phó Chánh Văn Phòng
Họ và tên:
Hồ Hiếu Thảo
Ngày sinh:
01/09/1973
Quê quán:
Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Trình độ học vấn:
Thạc sĩ Luật
Chức vụ:
Phó Chánh Văn Phòng
image
Văn Thị Bích Liễu Phó Chánh Văn Phòng
Họ và tên:
Văn Thị Bích Liễu
Ngày sinh:
30/09/1974
Quê quán:
Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật
Chức vụ:
Phó Chánh Văn Phòng