Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa IX
Ban văn hóa - Xã hội
image Thi Thị Tuyết Nhung Trưởng ban
image Nguyễn Hồng Hà Phó trưởng ban
image Trần Hải Yến Phó trưởng ban
image Trần Xuân Điền Uỷ viên
image Nguyễn Hoàng Hải Uỷ viên
image Trương Văn Hiền Uỷ viên
image Trần Thị Phương Hoa Uỷ viên
image Cao Anh Minh Uỷ viên
image Hoàng Thị Tố Nga Uỷ viên
image Tăng Hữu Phong Uỷ viên
image Nguyễn Trần Phượng Trân Uỷ viên
image Nguyễn Mạnh Trí Uỷ viên
image Nguyễn Thị Việt Tú Uỷ viên
image Trần Kim Tuyền Uỷ viên
image Hoàng Thị Diễm Tuyết Uỷ viên
Tìm theo hội đồng khóa
Tìm kiếm
Số lượng truy cập