Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
24/04/2024 16:00:55 245 lượt xem

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về chủ đề “Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong khuôn khổ thời gian giới hạn của phiên giải trình có nhiều câu hỏi của đại biểu và cử tri đặt ra mà Ủy ban nhân dân Thành phố chưa đủ thời gian trả lời. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổng hợp ý kiến, câu hỏi của quý đại biểu, cử tri và yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan trả lời cụ thể câu hỏi của đại biểu và cử tri; tổng hợp nội dung trả lời gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Theo đó, ngày 05 tháng 02 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố nhận được công văn số 660/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố về trả lời các câu hỏi của đại biểu và cử tri Thành phố tại Phiên giải trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác cấp Giấy chứng nhận cho các dự án nhà ở thương mại.

Sau khi rà soát nội dụng trả lời tại công văn số 660/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thông tin nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân Thành phố đến quý đại biểu và cử tri Thành phố được biết.

Trân trọng./.

Xem chi tiết công văn số 660/UBND-ĐT tại đây.

Ý kiến bạn đọc (0) (*)
Hãy để gửi bình luận